Pravila korišćenja i politika privatnosti

Datum poslednje izmene 01.08.2021. godine.

Websajt 015oglasi.com (u daljem tekstu – „sajt“) je pružalac usluge oglašavanja koji svojim Korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije oglasa na Internetu. Sajt ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga sajta je na sopstveni rizik Korisnika usluga. Sajt, niti njegov vlasnik, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine ili trampe.

Oglasna poruka jeste poruka kojom se preporučuje oglašivač, njegova aktivnost, proizvod ili usluga. Komercijalna poruka je poruka u bilo kojem obliku, sačinjena da promoviše, neposredno ili posredno, robu, usluge ili ugled pravnog ili fizičkog lica koje obavlja registrovanu delatnost.

Sajt pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

Sajt pruža plaćene usluge: a) promocije besplatno postavljenih oglasa, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti; b) usluge reklamiranja putem banera na portalu; c) usluge reklamiranja na socijlanim mrežama povezanim sa sajtom ili drugim sajtovima. Sajt zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Sajt se obavezuje da će korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima korišćenja, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima korišćenja, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja sajta u svemu poštovati ova Pravila korišćenja.

Korisnici sajta su saglasni da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da sajt prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Pravilima korišćenja. Prihvatanjem ovih Pravila korišćenja sajta, svaki korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Pravilima korišćenja, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane sajta.

Za korišćenje usluga sajta neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem sajta tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na sajtu, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od sajta. Korisnik usluga se može registrovati i putem svojih naloga na socijalnim mrežama kao što su Facebook, Google Plus i Twitter, gde će se prilikom registracije, odnosno prijave na sistem preuzeti Ime i prezime korisnika, slika profila i email adresa.

Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase na sajtu. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Za oglašavanje na sajtu, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija Korisnika usluga u svojstvu oglašivača. Registrovani Korisnik usluga može odbiti da prilikom postavljanja ličnog oglasa unese lične podatke sa kojima se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na sajt. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na sajtu), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom sajta radi pomoći i/ili odgovora na pitanja i u slučaju prijave na Newsletter listu u cilju održavanja marketinškog kontakta (slanje ponuda za proizvode i usluge, reklame, promocije, kampanje ili anketiranje).

Korisnik usluga dalje prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama sajta, kao i na kanalima socijalnih mreža sajta, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima Interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa sajta, bez obaveznog obaveštenja Korisnika usluga sajta.

Korisnici sajta, registrovani, ali i oni koji to nisu, mogu kontaktirati registrovane korisnike porukama preko sajta. Poruke se prosleđuju na e-mail korisnika koji je uneo prilikom registracije. Korisnik je saglasan sa navedenim načinom komunikacije. Korisnik je saglasan da ga administratori sajta mogu kontaktirati u cilju promocije ili oglašavanja.

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja sajta poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara i drugih virtualnih dobara, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za lečenje.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
 • Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovnu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika („svojstvo trgovca“ po Zakonu o trgovini).

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na sajtu poštovati sledeća ograničenja:

 • Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše „zaradu preko interneta“) u tekst (opis) oglasa.
 • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
 • Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
 • Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija – pravilo fer korišćenja besplatnih usluga sajta. Korisnik sajta može postaviti isti ili sličan oglas maksimalno jednom u 7 dana. Korisnik može postaviti neograničen broj različitih oglasa, odnosno oglasa sa različitom sadržinom.
 • Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na sajtu. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Sajt zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na eventualno umetanje vodenog žiga od strane sajta u svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, kao i na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na sajtu.

Nalozi registrovanih korisnika koji nakon registracije ne postave oglas u roku od 7 dana mogu biti automatski izbrisani iz baze korisnika.

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane sajta se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Obaveštenju o zaštiti ličnih podataka koje je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga.

Prihvatanjem ovih Pravila korišćenja korišćenja sajta, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Obaveštenjem o zaštiti ličnih podataka. Sajt od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje ličnih podataka radi identifikacije zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Sve druge svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Obaveštenju o zaštiti ličnih podataka. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Obaveštenju o zaštiti ličnih podataka. Sajt može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na sajtu od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na Internetu. Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani Korisnik usluga koji ne želi da unese svoje lične podatke, prihvata da će mu u tom slučaju biti onemogućeno da postaviti oglas na sajt. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge sajta, kao što je komunikacija sa drugim Korisnicima usluga. U slučaju da Korisnik usluga želi da postavi oglas na sajt, po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije obavezan je da se identifikuje ličnim podacima, koji moraju biti tačni i ažurni. Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Obaveštenju o zaštiti ličnih podataka. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom sajtu. Sajt ne odgovara za tačnost podataka koje su na sajt unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

Za bilo koje kršenje Pravila korišćenja sajta, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje Zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija sajta najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge sajta. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila korišćenja sajta, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti sajta ili otežavanja rada sajta.

Administratori sajta zadržavaju pravo da bez posebnog obrazloženja ne odobre bilo koji oglas za koji smatraju da nije u skladu sa politikom poslovanja i pravilima korišćenja sajta, te oglase sumnjive sadržine, oglase za koje se sumnja da su potencijalna pretnja za materijalni status poseltilaca sajta – prevara, te oglase eksplicitne i rizične sadržine i oglase koji bi mogli biti krajnje uvredljivi za posetioce sajta po verskoj, nacionalnoj i rasnoj osnovi.

Sajt isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, sajt nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći kontakt formu na sajtu.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, sajt nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na sajtu.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, sajt nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, sajt nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da sajt nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima sajt ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja postavljenih oglasa. Sajt zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

Prihvatanjem ovih Pravila korišćenja sajta, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Obaveštenjem o zaštiti ličnih podataka.

REGISTRACIJOM NALOGA ILI PRIJAVOM NA SISTEM SAJTA, KAO I KORIŠĆENJEM USLUGA OVOG SAJTA SMATRA SE DA JE KORISNIK USLUGA OVOG SAJTA PROČITAO PRAVILA KORIŠĆENJA SAJTA I DA JE SAGLASAN SA NJIMA.

Ova Pravila korišćenja su podložna promenama. Prilikom svake registracije ili prijave na sistem sajta, korisnici su uvek dužni da daju saglasnost da prihvataju gore navedena Pravila korišćenja sajta, te pristup sajtu može biti uskraćen korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila korišćenja.